Particulieren


PARTICULIER      Uw motorrijtuigen

       Uw woning

       Uw aansprakelijkheid

       Uw gezondheid

       Diversen
♦ Uw motorrijtuigen


BA-verzekering:
De BA-verzekering is een wettelijk verplichte verzekering.
Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan derden.
Deze kan uitgebreid worden met de rechtsbijstand, gehele of gedeeltelijke omnium, bijstandsverzekering/pechverhelping of een bestuurdersverzekering.


Rechtsbijstand:
Deze verzekering staat u bij wanneer u te maken krijgt met een geschil in het kader van uw autoverzekering.
De rechtsbijstand zal in dat geval zorgen voor de verdediging van uw rechten.


Omnium:
De omniumverzekering is een aanvulling op de verplichte BA-verzekering.
Door het afsluiten van deze omnium verzekering verzekert u bepaalde schade aan uw eigen voertuig.

Bij het overwegen van een omniumverzekering heeft u de keuze tussen een gedeeltelijke (brand, diefstal, glasbreuk en natuurkrachten) en een volledige omnium (gedeeltelijke omnium + eigen schade).Bestuurdersverzekering:
In een verkeersongeval wordt elke betrokken partij vergoed door de wettelijke BA-verzekering, behalve de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt. Voor het verzekeren van de lichamelijke letsels en de eventueel daaruit voortvloeiende tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van de bestuurder, dient men een bestuurdersverzekering toe te voegen aan de autopolis.


Bijstand / Pechverhelping:
Een lekke band op weg naar een dringende afspraak? Een platte batterij op de parking van de supermarkt?
Het zijn allemaal zaken waar je het liefst niet mee wordt geconfronteerd. Daarom is het aangewezen om voor uw voertuig een verzekering pechverhelping af te sluiten. Deze pechverhelpingsverzekering bogen op een uitgebreid netwerk, waardoor u vaak heel snel en op eender welke locatie kunt worden geholpen.

TIP: Veel mensen hebben een individueel contract Touring/VAB/Europ Assistance lopen voor deze waarborg. Deze zijn vaak duurder en daarom niet per definitie beter dan de pechverhelping die u kunt afsluiten in combinatie met uw autoverzekering. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden in uw specifiek geval !
♦ Uw woning


Brandverzekering:
Er zijn heel wat verschillende manier om uw woning te verzekeren.
Standaard dekt de brandverzekering de volgende gevaren:
• Brand en aanverwante gevaren
• Storm- en hagelschade, sneeuw- en ijsdruk
• Waterschade
• Glasbreuk
• Natuurrampen
Voor eigenaars wordt deze standaarddekking nog uitgebreid met de BA Gebouw.

Daarnaast kunt u facultatief uw brandverzekering nog uitbreiden met een diefstaldekking, onrechtstreekse verliezen (verhoging van de uitkering van het schadebedrag bij een gedekt schadegeval), gestald voertuig ...

Gezien het feit dat de inschatting van de te verzekeren kapitalen afhankelijk zijn van het type van de woning, de grootte van de woning, de afwerkingsgraad en andere specifieke kenmerken, werken wij hiervoor graag specifiek op maat.
♦ Uw aansprakelijkheid


De BA Privé-Leven (in de volksmond de 'familiale verzekering' genoemd) is een aansprakelijkheidsverzekering die de schade aan derden vergoedt, die is toegebracht door u of één van uw (inwonende) gezinsleden tijdens het privé-leven.

Het is een contract dat heel veel potentieel financieel onheil kan voorkomen (zeer uitgebreide verzekerde kapitalen) en dit voor een relatief beperkte jaarpremie.

Deze polis mag dan ook absoluut niet ontbreken in uw verzekeringspakket.♦ Uw gezondheid


Hospitalisatieverzekering:
De factuur van een ziekenhuisopname kan bij bepaalde ingrepen of behandelingen hoog oplopen.

Een deel van deze factuur wordt u terugbetaald door uw ziekenfonds, maar bepaalde specifieke behandelingen, geneesmiddelen of medische materialen worden door hen niet terugbetaald.

Een goede hospitalisatieverzekering zorgt ervoor dat u zich, naast de medische ongemakken, op dergelijke momenten geen zorgen hoeft te maken omtrent de financiële kant van het verhaal.

Wachtpolis:
Vandaag de dag worden veel groepscontracten hospitalisatie afgesloten door werkgevers. Hiermee bieden zij hun werknemers de mogelijkheid om aan te sluiten tegen vaak interessante voorwaarden.

Bij het stopzetten (bvb. beslissing werkgever om dit niet langer aan te bieden) of uitstappen (bvb. andere job of pensionering) heeft de werknemer de mogelijkheid om deze polis individueel verder te zetten. De te betalen premie wordt op dat ogenblik berekend in functie van de huidige leeftijd. Een hospitalisatieverzekering afsluiten op 65-jarige leeftijd is vrij duur, waardoor het interessant is om de leeftijd nu reeds te laten 'bevriezen' door het afsluiten van een wachtpolis.

Aarzel niet om ons te contacteren voor bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte op maat !♦ Diversen


Uitvaartverzekering:
Naast het verdriet dat gepaard gaat met het verliezen van een dierbare, wegen vaak ook de uitvaartkosten financieel serieus door voor de nabestaanden. Deze zullen in de toekomst enkel nog stijgen, waardoor het interessant kan zijn om vooraf een zekere bescherming af te sluiten in de vorm van een uitvaartverzekering,. Naast deze financiële zekerheid kunnen indien gewenst ook bepaalde specifieke verlangens vastgelegd worden met betrekking tot de uitvaart en/of de crematie.

Klik hier voor het simuleren van uw eigen uitvaartverzekering.

Ongevallenverzekering:
Ongevallen die gebeuren op weg van/naar het werk of op het werk zelf, zijn steevast verzekerd door de polis arbeidsongevallen van uw werkgever. Maar wat met de ongevallen tijdens uw skireis of tijdens het klussen aan de woning? Door het afsluiten van een ongevallenverzekering voor het privé-leven kan je je ook tegen de financiële gevolgen van deze risico's verzekeren.

Aarzel niet om vrijblijvend bij ons te informeren naar de diverse mogelijkheden.

Reisbijstand:
Uw jaarlijkse vakanties zijn er het laatste decennium niet goedkoper op geworden. Voor het geld dat u spendeert aan deze vakanties, wenst u dan ook ten volle genieten van deze periodes. Maar zelfs kleine problemen kunnen in het buitenland soms aanzienlijke gevolgen hebben. Kies daarom een goede reisbijstandsverzekeraar die u kan bijstaan in geval van kleine of grote problemen.

Dit contract kan worden afgesloten voor één specifieke reis of in de vorm van een jaarcontract (eventueel in combinatie met een bijstandscontract auto).

Fietsomnium / Fietsbijstand:
Het huidige fietsenaanbod is in geen geval nog vergelijkbaar met het gamma van pakweg tien jaar terug. 
Elektrische fietsen, gesofisticeerde racefietsen of MTB's ... ze kosten allen een aanzienlijke som.
Denk daarom bij uw aankoop van een dergelijke fiets aan het afsluiten van een fietsomnium, die de diefstal en de materiële schade van de fiets verzekert. Tevens is in het contract eveneens een fietsbijstand inbegrepen, die u kan verderhelpen bij het vervangen van een lekke band of een defect van de elektrische motor.