♦ Schade ?


Klik hier voor de online aangifte van uw schadegeval

Klik hier voor een digitaal Europees Aanrijdingsformulier

Klik hier voor tips omtrent het invullen van uw EAF


♦ Contractuele documenten


Klik hier voor een digitale opzegbrief

Klik hier voor een digitale versie van de wijziging van verzekeringstussenpersoon


♦ Wetgeving en belangenconflictbeleid


Klik hier voor ons belangenconflictbeleid

Klik hier voor ons privacy-charter


♦ Algemene voorwaarden verzekeringscontracten


De meest recente algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de websites van onze partnermaatschappijen.
Klik hier voor een link naar hun specifieke websites.